Paylaş

Locrian Modu:

1 yarım, 2 tam, 1 yarım ve 3 tam aralıklardan oluşan moddur. Herhangi bir iyonyan modun (majör gamın) 7. notasından başlayarak o notanın oktavına kadar geldiğimizde elde ettiğimiz gam, Locrian modudur.

     Locrian modu kararsız ve çalışılması zor bir mod olarak görülür. Bu modda yazılmış çok az sayıda şarkı vardır. Bazen heavy metal parçalarda rastlanabilir. Mod matematiksel olarak doğru olsa da verdiği duygu ve hissiyat yüzünden birçok besteci için çalışılması çok zor bir moddur. Bu modda yapılan besteler kurgusuz bir hava yaratır. 

Si notasından, oktavına arıza almadan gittiğimizde Locrian modunu elde ederiz.

7.1
Locrian modunu aşağıdaki şekilde de oluşturabiliriz:
Herhangi bir majör gamın 2., 3., 5., 6. ve 7. sesini yarım ses pesleştirdiğimizde Locrian gamını elde ederiz.

 

Ör: Aşağıdaki Do major gamını Locrian moduna çevirmek istersek.

Do Major: Do - Re - Mi - Fa - Sol - La - Si - Do

Do Locrian: Do - Reb - Mib - Fa - Solb - Lab - Sib - Do

Bu mod için kullanabileceğiniz bir egzersiz:

7.2