Paylaş

Aeolian Modu:

1 tam, 1 yarım, 2 tam, 1 yarım ve 2 tam aralıklardan oluşan moddur. Herhangi bir iyonyan modun (majör gamın) 6. notasından başlayarak o notanın oktavına kadar geldiğimizde elde ettiğimiz gam, Aeolian modudur. Bu mod Barok Dönem'de doğal minör gam olarak kullanılıp, klasik batı müziğinin temel gamlarından biri olmuştur.

     Aeolian modunda bestelenen şarkılarda keder hissi hakimdir. Aeolian modudaki son ses çözümsüzlük hissi yaratır fakat bu his Ioniandan farklıdır. Dorian melankolik bir mod iken Aeolian daha çok umutsuzluk, çaresizlik hissiyatı yaratır.
La notasından, oktavına arıza almadan gittiğimizde Aeolian modunu elde ederiz

6.1

Aeolian modunu aşağıdaki şekilde de oluşturabiliriz:
Herhangi bir majör gamın 3., 6. ve 7. sesini yarım ses pesleştirdiğimizde Aeolian gamını elde ederiz.

 

Ör: Aşağıdaki Do major gamını Aeolian moduna çevirmek istersek.

Do Major: Do - Re - Mi - Fa - Sol - La - Si - Do

Do Aeolian: Do - Re - Mib - Fa - Sol - Lab - Sib - Do

Bu mod için kullanabileceğiniz bir egzersiz:

6.2