Paylaş

Mixolydian Modu

2 tam, 1 yarım, 2 tam, 1 yarım ve 1 tam aralıklardan oluşan moddur. Her hangi bir iyonyan modun (majör gamın) 5. notasından başlayarak o notanın oktavına kadar geldiğimizde elde ettiğimiz gam, Mixolydian modudur.

     Mixolydian modu, lidyan modu gibi minör aralıklarla major gam hissiyatı taşır. Blues hissiyatı vermek için çok kullanışlı bir moddur.

Sol notasından, oktavına arıza almadan gittiğimizde Mixolydian modunu elde ederiz

5.1

Mixolydian modunu aşağıdaki şekilde de oluşturabiliriz:
Herhangi bir majör gamın 7. sesini yarım ses pesleştirdiğimizde Mixolydian gamını elde ederiz.

Ör: Aşağıdaki Do major gamını Mixolydian moduna çevirmek istersek.

Do Major: Do - Re - Mi - Fa - Sol - La - Si - Do

Do Mixolydian: Do - Re - Mi - Fa - Sol - La - Sib - Do

Bu mod için kullanabileceğiniz bir egzersiz:

5.2