Paylaş

Lydian Modu

     3 tam, 1 yarım, 2 tam ve 1 yarım aralıklardan oluşan moddur. Herhangi bir iyonyan modun (majör gamın) 4. notasından başlayarak o notanın oktavına kadar geldiğimizde elde ettiğimiz gam, Lydian modudur. Lydian modu Ionian modun tam tersidir.

     Major gibi sağlam ve parlak bir tona sahip fakat süprizler ve beklenmeyen aralıklar içlerir. Bu mod daha çok Jazz müzisyenleri tarafından kullanılır. Fa notasından, oktavına arıza (diyez, bemol) almadan gittiğimizde Lydian modunu elde ederiz.

4.1

 

Lydian modunu aşağıdaki şekilde de oluşturabiliriz:

Herhangi bir majör gamın 4. sesini yarım ses tizleştirdiğimizde Lydian gamını elde ederiz.

Ör: Aşağıdaki Do major gamını Lydian moduna çevirmek istersek.

Do Major: Do - Re - Mi - Fa - Sol - La - Si - Do

Do Lydian: Do - Re - Mi - Fa# - Sol - La - Si - Do

Bu mod için kullanabileceğiniz bir egzersiz:

4.2