Paylaş

Phrygian Modu

1 yarım, 3 tam, 1 yarım, 2 tam aralıklardan oluşan moddur. Herhangi bir iyonyan modun (majör gamın) 3. notasından başlayarak o notanın oktavına kadar geldiğimizde elde ettiğimiz gam, Phrygian modudur.

     Birçok flamenco parça Frigyen modunda yazılmıştır. Birçok modern müzisyen Frigyen modu major gamlarla kullanmaktadır, bu sayede daha parlak ve daha az melankolik bir duygu yaratılabilmektedır.


Mi notasından, oktavına arıza almadan gittiğimizde frigyen modunu elde ederiz.

3.1
Phrygian modunu aşağıdaki şekilde de oluşturabiliriz:
Herhangi bir majör gamın 2., 3., 6. ve 7. seslerini yarım ses pesleştirdiğimizde frigyen gamını elde ederiz.

Ör: Aşağıdaki Do major gamını Phrygian moduna çevirmek istersek.

Do Major: Do - Re - Mi - Fa - Sol - La - Si - Do

Do Phyrigian: Do - Reb - Mib - Fa - Sol - Lab - Sib - Do

 

Bu mod için kullanabileceğiniz bir egzersiz:

3.2