Paylaş

Akor Çevrimleri sık sık karşımıza çıkan bir konu, Daha önceki Makalemizde Akor oluşturabilmek için en az üç notaya ihtiyaç duyduğumuzu yazmıştık. 

Üç Nota ile oluşan bir akoru, aslında sırasını değitirerek de çalabiliriz, bu akoru değiştirmez, yani, Do Majör akorunu ele alacak olursak, Akoru oluşturan notaları hatırlayalım,

C - E - G.

Biz Do Majör akorunu çalarken, ister C - E - G, ister E - C - G, istersek G - C - E şeklinde çalabiliriz, aynı notaları kullanıyoruz, ama kulağa gelen tınısı ve tadı farklılaşıyor. 

Peki akor çevirimlerini nasıl isimlendirmeliyiz ki bunun bir çevirim akor olduğu anlaşılsın, ayrıca kaçıncı çevirim olduğunu bilelim. Burada altın kural, çevrimde başa gelen yani artık Kök notamız olan notanın Akor isminde belirtilmesi gerekir. Bunun için yine Do Majör akorundan örneğimize devam edecek olursak:

 

1. Çevrim: E - C - G için: C/E

2. Çevirim: G - C - E için: C/G

 

Şeklinde yazmalıyız, Karşımıza D/F# diye bir akor çıkarsa, artık bunun aslında Re Majör olduğunu, ama kök ses olarak Fa# basılması gerektiğini bilmeliyiz. Aynı şekilde D/A olarak yazılan bir akorun da, yine Re Majör olduğunu ama kök sesin La olduğunu anlamalıyız.

Akor çevirimlerinin Gitar Klavyesi üzerinde nasıl yerleştiğine bakacak olursak:

 

MajorCevirim

 

MinorCevirim

 

 

Gürhan Çağın