Paylaş

Kulaktan çıkarmaya çalıştığımız bir parçanın eksik akorlarını / notalarını, veya akorları olan ama yanlış yada eksik olan bir parçayı düzeltirken, veya beste yaparken hangi akorları / notaları kullanabileceğnizi, vede bu akorların minör yada majör mü olması gerektiğini bulmamıza yarayan çok basit bir sistem var.

 

Öcelikle elimizdeki akor veya notalar sırası ile yazmamız gerekiyor, ama bunu yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, parçanın giriş akorunu önce yazıyoruz ve bu akora göre parçada bildiğimiz diğer akorları nota sırasına göre yazıyoruz.

Örneğin Cem Karaca'nın Resimdeki Gözyaşları şarkısını inceleyecek olursak,
Parçada kullanılan akorlar:

Am - Dm - B - E - G

Bu akorları nota sırasında göre sıraya koyarsak:

Am - B - Dm - E - G

Şimdi, Gamı tamamlamak için bilinmeyen akorları da X olarak yazacak olursak:

Am - B - X - Dm - E - X - G - Am

Görüldüğü üzere, parçada bilinmeyen iki adet akor var, birisi Do, diğeri ise Fa. Fakat önemli olan nokta bu Do ve Fa nın nasıl bir akor olduğunu bulmak, Bemol yada Diyez almışmı, ve Minör mü Majör mü olduğu anlamak.

Akor dizilişine tekrar baktığımızda, ilk nota La ve minör, demek ki bu Gam, La ile başlayan bir Minör Gam. Minör gamları hatırlayacak olursak, neler vardı?

Dorian, Phryigan ve Aeolian.

La ile başlayan bu üç minör gama Bakalım:

La Dorian   : A B  C D E F# G A
La Phryigian: A Bb C D E F  G A
La Aeolian  : A B  C D E F  G A

Burdan gördüğümüz gibi, Phryigian Si yerine Sib içerdiğinden dolayı bizim kalıbımıza uymuyor. Dorian ile Aeolian, elimizde olan tüm notalara sahip, aralarındaki fark Dorian Fa# alırken, Aeolian Fa natürel alması.

Bu durumda parçamız La Aeolian yada La Dorian diyebiliriz, ama aslında burada bize yardımcı olan bir anahtar akor daha var, Fa notası içeren Dm akoru, Dm akorunu oluşturan notalara baktığımız zaman, Re - Fa - La, yani Fa# bu akorun içerisinde akorun Minör olmasından dolayı bulunamaz, Çünkü Re - Fa# - La notaları bize Re Majör akorunu verir. Bu durumda parçamız kesinlikle La MinörBu parça La Aeolian modunda, yani La Minör olarak bestelenmiş ve Do Majör gamındadır diyebiliriz..

Bu son uyguladığımız örnekle de, aslında birkaç akorunu bildiğimiz bir şarkının bir çok notasını bulabiliriz, yani örneğin, birisi size parça E majör akoru ile başlıyor derse, siz o parçada, Mi - Sol# - Si olduğunu biliyorsunuz demektir. Ve Mi Majör ile başladığı için, modu ya Ionian, Lydian yada Mixolidyan'dır. 

 

Peki bunu bilmek ne işimize yarayacaktır. İlk başta, varolan bir besteye eşlik etmek istiyorsak, artık biliyoruz ki, bu parçada La Minör Gamı dışında bir akor kullanamayız (Kromatik Geçişler, Gam geçişleri gibi durumlar hariç). Parçanın üzerine doğaçlama yapmak istersek, veya akorlar arası kendi geçişlerimizi yazmak istersek, ne çalmamamız gerektiğini bu bilgiyere dayanarak bilebiliyoruz.

Ayrıca beste yaparken, oluşturduğmuz bir melodinin gamını bularak, onu geliştirebilir ve doğru bir şekilde zenginleştirebiliriz.

Ayrıca Jam Session denilen, tamamen doğaçlama çalan gruplarla çalmak istediğiniz zaman, gamları ve yapılarını bilmeniz size, parçada kullanabileceğiniz notalar ve akorlar hakkında bilgi verecektir. Gitaristiniz size Mi Minör den alt yapı oluşturmanızı istediği durumda, Aslında bu gamın Sol Major olduğunu, ve sadece Fa da # aldığını bilmelisiniz. Ayrıca Sol Majör Gamı ile oluşturulabilen Akorların hangilerinin Minör hangilerinin Majör olduklarını unutmamak gerekiyor, yoksa siz Minör yürürken Gitar Majör bir akor çalarsa, hoşgeldin Kakafoni olur.

Sol Majör de kullanılabilen Akorlar:

G - Am - Bm - C - D - Em - F#(b5)

şeklinde olabileceğini, yani aslında siz bu gamı ile eşlik ederken, La majör çalamayacağınızı, La nın da mutlaka Minör olması gerektiğini bilmeniz gerekmektedir.

Tekrar hatırlatacak olursak, Bir Majör Gamın.

  I. Derecesi: Majör
 II. Derecesi: Minör
III. Derecesi: Minör
 IV. Derecesi: Majör
  V. Derecesi: Majör
 VI. Derecesi: Minör
VII. Derecesi: Eksik Beşli Minör (Birçok parçada, bunun yerine minör akor kullanılır)


Peki, Akorlar aslında nasıl oluşur, ve nasıl isimlendirilir, bunu; akorların oluşumunu anlattığımız makalemizde daha detaylı inceleyeceğiz.

 

Gürhan Çağın