Paylaş

 

 

Gamın Adı Dereceleri Do'dan Başlayarak Gösetrimi
Major / Ionian 1-2-3-4-5-6-7-1 C-D-E-F-G-A-B-C
Dorian 1-2-3b-4-5-6-7b-1 C-D-Eb-F-G-A-Bb-C
Phrygian 1-2b-3b-4-5-6b-7b-1 C-Db-Eb-F-G-Ab-Bb-C
Lydian 1-2-3-4#-5-6-7-1 C-D-E-F#-G-A-B-C
Mixolydian 1-2-3-4-5-6-7b-1 C-D-E-F-G-A-Bb-C
Aeolian 1-2-3b-4-5-6b-7b-1 C-D-Eb-F-G-Ab-Bb-C
Locrain 1-2b-3b-4-5b-6b-7b-1 C-Db-Eb-F-Gb-Ab-Bb-C
Melodic 1-2-3b-4-5-6-7-1 C-D-Eb-F-G-A-B-C
Dorian b2 1-2b-3b-4-5-6-7b-1 C-Db-Eb-F-G-A-Bb-C
Lydian Aug 1-2-3-4#-5#-6-7-1 C-D-E-F#-G#-A-B-C
Lydian Dom 1-2-3-4#-5-6-7b-1 C-D-E-F#-G-A-Bb-C
Hindu 1-2-3-4-5-6b-7b-1 C-D-E-F-G-Ab-Bb-C
Locrian N2 1-2-3b-4-5b-6b-7b-1 C-D-Eb-F-Gb-Ab-Bb-C
Super Locrian 1-2b-3b-4b-5b-6b-7b-1 C-Db-Eb-Fb-Gb-Ab-Bb-C
Harmonic Minor 1-2-3b-4-5-6b-7-1 C-D-Eb-F-G-Ab-B-C
Locrian N6 1-2b-3b-4-5b-6-7b-1 C-Db-Eb-F-Gb-A-Bb-C
Ionian #5 1-2-3-4-5#-6-7-1 C-D-E-F-G#-A-B-C
Dorian #4 1-2-3b-4#-5-6-7b-1 C-D-Eb-F#-G-A-Bb-C
Phrygian N3 1-2b-3-4-5-6b-7b-1 C-Db-E-F-G-Ab-Bb-C
Lydian #2 1-2#-3-4#-5-6-7-1 C-D#-E-F#-G-A-B-C
Alt bb7 1-2b-3b-3-5b-6b-7bb-1 C-Db-Eb-E-Gb-Ab-Bbb-C
Harmonic Major 1-2-3-4-5-6b-7-1 C-D-E-F-G-Ab-B-C
Dorian b5 1-2-3b-4-5b-6-7b-1 C-D-Eb-F-Gb-A-Bb-C
Phrygian b4 1-2b-3b-4b-5-6b-7b-1 C-Db-Eb-Fb-G-Ab-Bb-C
Lydian b3 1-2-3b-4#-5-6-7-1 C-D-Eb-F#-G-A-B-C
Dominant b2 1-2b-3-4-5-6-7b-1 C-Db-E-F-G-A-Bb-C
Lydian Aug #2 1-2#-3-4#-5#-6-7-1 C-D#-E-F#-G#-A-B-C
Locrian bb7 1-2b-3b-4-5b-6b-7bb-1 C-Db-Eb-F-Gb-Ab-Bbb-C
Hungarian Minor 1-2-3b-4#-5-6b-7-1 C-D-Eb-F#-G-Ab-B-C
Oriental 1-2b-3-4-5b-6-7b-1 C-Db-E-F-Gb-A-Bb-C
Ionian Aug #2 1-2#-3-4-5#-6-7-1 C-D#-E-F-G#-A-B-C
Ionian bb3 bb7 1-2b-3bb-4-5b-6b-7bb-1 C-Db-Ebb-F-Gb-Ab-Bbb-C
Double Harmonic 1-2b-3-4-5-6b-7-1 C-Db-E-F-G-Ab-B-C
Lydian #6 #2 1-2#-3-4#-5-6#-7-1 C-D#-E-F#-G-A#-B-C
Alt N5 bb7 1-2b-3b-3-5-6b-7bb-1 C-Db-Eb-E-G-Ab-Bbb-C
Hungarian Major 1-2#-3-4#-5-6-7b-1 C-D#-E-F#-G-A-Bb-C
Alt bb6 bb7 1-2b-3b-3-5b-6bb-7bb-1 C-Db-Eb-E-Gb-Abb-Bbb-C
Locrian N2 N7 1-2-3b-4-5b-6b-7-1 C-D-Eb-F-Gb-Ab-B-C
Alt N6 1-2b-3b-3-5b-6-7b-1 C-Db-Eb-E-Gb-A-Bb-C
Melodic Aug 1-2-3b-4-5#-6-7-1 C-D-Eb-F-G#-A-B-C
Dorian b2 #4 1-2b-3b-4#-5-6-7b-1 C-Db-Eb-F#-G-A-Bb-C
Lydian Aug #3 1-2-3#-4#-5#-6-7-1 C-D-E#-F#-G#-A-B-C
Neapolitan Minor 1-2b-3b-4-5-6b-7-1 C-Db-Eb-F-G-Ab-B-C
Lydian #6 1-2-3-4#-5-6#-7-1 C-D-E-F#-G-A#-B-C
Dominant Aug 1-2-3-4-5#-6-7b-1 C-D-E-F-G#-A-Bb-C
Hungarian Gypsy 1-2-3b-4#-5-6b-7b-1 C-D-Eb-F#-G-Ab-Bb-C
Locrian N3 1-2b-3-4-5b-6b-7b-1 C-Db-E-F-Gb-Ab-Bb-C
Ionian #2 1-2#-3-4-5-6-7-1 C-D#-E-F-G-A-B-C
Alt bb3 bb7 1-2b-3bb-3-5b-6b-7bb-1 C-Db-Ebb-E-Gb-Ab-Bbb-C
Neapolitan Major 1-2b-3b-4-5-6-7-1 C-Db-Eb-F-G-A-B-C
Lydian Aug #6 1-2-3-4#-5#-6#-7-1 C-D-E-F#-G#-A#-B-C
Lydian Dom Aug 1-2-3-4#-5#-6-7b-1 C-D-E-F#-G#-A-Bb-C
Lydian Minor 1-2-3-4#-5-6b-7b-1 C-D-E-F#-G-Ab-Bb-C
Major Locrian 1-2-3-4-5b-6b-7b-1 C-D-E-F-Gb-Ab-Bb-C
Alt N2 1-2-3b-3-5b-6b-7b-1 C-D-Eb-E-Gb-Ab-Bb-C
Alt bb3 1-2b-3bb-3-5b-6b-7b-1 C-Db-Ebb-E-Gb-Ab-Bb-C
Enigmatic Minor 1-2b-3b-4#-5-6#-7-1 C-Db-Eb-F#-G-A#-B-C
Enigmatic Min Mode 2 1-2-4-4#-6-6#-7-1 C-D-F-F#-A-A#-B-C
Enigmatic Min Mode 3 1-2#-3-5-5#-6-7b-1 C-D#-E-G-G#-A-Bb-C
Enigmatic Min Mode 4 1-2b-3-4-5b-6bb-7bb-1 C-Db-E-F-Gb-Abb-Bbb-C
Enigmatic Min Mode 5 1-2#-3-4-5b-6b-7-1 C-D#-E-F-Gb-Ab-B-C
Enigmatic Min Mode 6 1-2b-3bb-3-5bb-6b-7bb-1 C-Db-Ebb-E-Gbb-Ab-Bbb-C
Enigmatic Min Mode 7 1-2b-3bb-3-5-6b-7-1 C-Db-Ebb-E-G-Ab-B-C
Enigmatic 1-2b-3-4#-5#-6#-7-1 C-Db-E-F#-G#-A#-B-C
Enigmatic Mode 2 1-2#-4-5-6-6#-7-1 C-D#-F-G-A-A#-B-C
Enigmatic Mode 3 1-2-3-4#-5-6b-7bb-1 C-D-E-F#-G-Ab-Bbb-C
Enigmatic Mode 4 1-2-3-4-5b-6bb-7b-1 C-D-E-F-Gb-Abb-Bb-C
Enigmatic Mode 5 1-2-3b-3-4-6b-7b-1 C-D-Eb-E-F-Ab-Bb-C
Enigmatic Mode 6 1-2b-3bb-3-5b-6b-7b-1 C-Db-Ebb-E-Gb-Ab-Bb-C
Enigmatic Mode 7 1-2b-3bb-4-5-6-7-1 C-Db-Ebb-F-G-A-B-C
Composite II 1-2b-3-4#-5-6b-7-1 C-Db-E-F#-G-Ab-B-C
Composite II Mode 2 1-2#-4-4#-5-6#-7-1 C-D#-F-F#-G-A#-B-C
Composite II Mode 3 1-2-3b-3-5b-6b-7bb-1 C-D-Eb-E-Gb-Ab-Bbb-C
Composite II Mode 4 1-2b-3bb-4-5b-6bb-7b-1 C-Db-Ebb-F-Gb-Abb-Bb-C
Composite II Mode 5 1-2b-3-4-5b-6-7-1 C-Db-E-F-Gb-A-B-C
Composite II Mode 6 1-2#-3-4-5#-6#-7-1 C-D#-E-F-G#-A#-B-C
Composite II Mode 7 1-2b-3bb-4-5-6b-7bb-1 C-Db-Ebb-F-G-Ab-Bbb-C
Ionian b5 1-2-3-4-5b-6-7-1 C-D-E-F-Gb-A-B-C
Dorian b4 1-2-3b-4b-5-6-7b-1 C-D-Eb-Fb-G-A-Bb-C
Phrygian bb3 1-2b-3bb-4-5-6b-7b-1 C-Db-Ebb-F-G-Ab-Bb-C
Lydian b2 1-2b-3-4#-5-6-7-1 C-Db-E-F#-G-A-B-C
Super Lydian Aug 1-2#-4-4#-5#-6#-7-1 C-D#-F-F#-G#-A#-B-C
Aeolian bb7 1-2-3b-4-5-6b-7bb-1 C-D-Eb-F-G-Ab-Bbb-C
Locrian bb6 1-2b-3b-4-5b-6bb-7b-1 C-Db-Eb-F-Gb-Abb-Bb-C
Locrian N2 1-2b-3b-4-5b-6b-7-1 C-Db-Eb-F-Gb-Ab-B-C
Ionian #6 1-2-3-4-5-6#-7-1 C-D-E-F-G-A#-B-C
Dorian Aug 1-2-3b-4-5#-6-7b-1 C-D-Eb-F-G#-A-Bb-C
Phrygian #4 1-2b-3b-4#-5-6b-7b-1 C-Db-Eb-F#-G-Ab-Bb-C
Lydian #3 1-2-4-4#-5-6-7-1 C-D-F-F#-G-A-B-C
Dominant #2 1-2#-3-4-5-6-7b-1 C-D#-E-F-G-A-Bb-C
Alt Alt 1-2b-3bb-3-5b-6bb-7bb-1 C-Db-Ebb-E-Gb-Abb-Bbb-C
Persian 1-2b-3-4-5b-6b-7-1 C-Db-E-F-Gb-Ab-B-C
Persian Mode 2 1-2#-3-4-5-6#-7-1 C-D#-E-F-G-A#-B-C
Persian Mode 3 1-2-3bb-3-5-6b-7bb-1 C-D-Ebb-E-G-Ab-Bbb-C
Persian Mode 4 1-2b-3b-4#-5-6b-7-1 C-Db-Eb-F#-G-Ab-B-C
Persian Mode 5 1-2-4-4#-5-6#-7-1 C-D-F-F#-G-A#-B-C
Persian Mode 6 1-2#-3-4-5#-6-7b-1 C-D#-E-F-G#-A-Bb-C
Persian Mode 7 1-2b-3bb-4-5b-6bb-7bb-1 C-Db-Ebb-F-Gb-Abb-Bbb-C
Minor Pentatonik 1-3b-4-5-7b-1 C-Eb-F-G-Bb-C
Major Pentatonik 1-2-3-5-6-1 C-D-E-G-A-C
Pentatonik Mode 3 1-2-4-5-7b-1  C-D-F-G-Bb-C 
Pentatonik Mode 4 1-3b-4-5#-7b-1 C-Eb-F-G#-Bb-C
Pentatonik Mode 5 1-2-4-5-6-1 C-D-F-G-A-C
Kumoi 1-2-3b-5-6-1  C-D-Eb-G-A-C 
Kumoi Mode 2 1-2b-4-5-7b-1 C-Db-F-G-Bb-C
Kumoi Mode 3 1-3-5b-6-7-1 C-E-Gb-A-B-C
Kumoi Mode 4 1-2-4-5-6b-1 C-D-F-G-Ab-C
Kumoi Mode 5 1-3b-4-5b-7b-1 C-Eb-F-Gb-Bb-C
Hirojoshi 1-2-3b-5-6b-1 C-D-Eb-G-Ab-C
Hirojoshi Mode 2 1-2b-4-5b-7b-1 C-Db-F-Gb-Bb-C
Hirojoshi Mode 3 1-3-4-6-7-1 C-E-F-A-B-C
Hirojoshi Mode 4 1-2b-4-5-6b-1 C-Db-F-G-Ab-C
Hirojoshi Mode 5 1-3-4#-5-7-1 C-E-F#-G-B-C
Whole Tone 1-2-3-4#-5#-6#-1 C-D-E-F#-G#-A#-C
Augmented 1-2#-3-5-6b-7-1 C-D#-E-G-Ab-B-C
Augmented Mode 2 1-2b-3-4-5#-6-1 C-Db-E-F-G#-A-C
Pelog 1-2b-3b-3-5-6b-1 C-Db-Eb-E-G-Ab-C
Pelog Mode 2 1-2-3b-4#-5-7-1 C-D-Eb-F#-G-B-C
Pelog Mode 3 1-2b-3-4-6-7b-1 C-Db-E-F-A-Bb-C
Pelog Mode 4 1-2#-3-5#-6-7-1 C-D#-E-G#-A-B-C
Pelog Mode 5 1-2b-4-5b-6b-7bb-1 C-Db-F-Gb-Ab-Bbb-C
Pelog Mode 6 1-3-4-5-6b-7-1 C-E-F-G-Ab-B-C
Dominant Sus 1-2-4-5-6-7b-1 C-D-F-G-A-Bb-C
Dominant Sus Mode 2 1-3b-4-5-6b-7b-1 C-Eb-F-G-Ab-Bb-C
Dominant Sus Mode 3 1-2-3-4-5-6-1 C-D-E-F-G-A-C
Dominant Sus Mode 4 1-2-3b-4-5-7b-1 C-D-Eb-F-G-Bb-C
Dominant Sus Mode 5 1-2b-3b-4-6b-7b-1 C-Db-Eb-F-Ab-Bb-C
Dominant Sus Mode 6 1-2-3-5-6-7-1 C-D-E-G-A-B-C
Diminish Whole-Half 1-2-3b-4-5b-6b-6-7-1 C-D-Eb-F-Gb-Ab-A-B-C
Half-Whole Diminish 1-2b-3b-3-4#-5-6-7b-1 C-Db-Eb-E-F#-G-A-Bb-C
8 Tone Spanish 1-2b-3b-3-4-5b-6b-7b-1 C-Db-Eb-E-F-Gb-Ab-Bb-C
8 Tone Spanish Mode 2 1-2-3b-3-4-5-6-7-1 C-D-Eb-E-F-G-A-B-C
8 Tone Spanish Mode 3 1-2b-2-3b-4-5-6-7b-1 C-Db-D-Eb-F-G-A-Bb-C
8 Tone Spanish Mode 4 1-2b-2-3-4#-5#-6-7-1 C-Db-D-E-F#-G#-A-B-C
8 Tone Spanish Mode 5 1-2b-3b-4-5-6b-7b-7-1 C-Db-Eb-F-G-Ab-Bb-B-C
8 Tone Spanish Mode 6 1-2-3-4#-5-6-7b-7-1 C-D-E-F#-G-A-Bb-B-C
8 Tone Spanish Mode 7 1-2-3-4-5-6b-6-7b-1 C-D-E-F-G-Ab-A-Bb-C
8 Tone Spanish Mode 8 1-2-3b-4-5b-5-6b-7b-1 C-D-Eb-F-Gb-G-Ab-Bb-C
Bebop Locrian N2 1-2-3b-4-5b-6b-7b-7-1 C-D-Eb-F-Gb-Ab-Bb-B-C
Bebop Locrian N2 Mode 2 1-2b-3b-3-4#-5#-6-7b-1 C-Db-Eb-E-F#-G#-A-Bb-C
Bebop Locrian N2 Mode 3 1-2-3b-4-5-6b-6-7-1 C-D-Eb-F-G-Ab-A-B-C
Bebop Locrian N2 Mode 4 1-2b-3b-4-5b-5-6-7b-1 C-Db-Eb-F-Gb-G-A-Bb-C
Bebop Locrian N2 Mode 5 1-2-3-4-5b-6b-6-7-1 C-D-E-F-Gb-Ab-A-B-C
Bebop Locrian N2 Mode 6 1-2-3b-3-4#-5-6-7b-1 C-D-Eb-E-F#-G-A-Bb-C
Bebop Locrian N2 Mode 7 1-2b-2-3-4-5-6b-7b-1 C-Db-D-E-F-G-Ab-Bb-C
Bebop Locrian N2 Mode 8 1-2b-3b-3-4#-5-6-7-1 C-Db-Eb-E-F#-G-A-B-C
Bebop Dominant 1-2-3-4-5-6-7b-7-1 C-D-E-F-G-A-Bb-B-C
Bebop Minor 1-2-3b-4-5-6b-6-7b-1 C-D-Eb-F-G-Ab-A-Bb-C
Bebop Loc add 5 1-2b-3b-4-5b-5-6b-7b-1 C-Db-Eb-F-Gb-G-Ab-Bb-C
Bebop Mode 4 1-2-3-4-5b-5-6-7-1 C-D-E-F-Gb-G-A-B-C
Bebop Mode 5 1-2-3b-3-4-5-6-7b-1 C-D-Eb-E-F-G-A-Bb-C
Bebop Mode 6 1-2b-2-3b-4-5-6b-7b-1 C-Db-D-Eb-F-G-Ab-Bb-C
Bebop Mode 7 1-2b-2-3-4#-5-6-7-1 C-Db-D-E-F#-G-A-B-C
Bebop Mode 8 1-2b-3b-4-5b-6b-7b-7-1 C-Db-Eb-F-Gb-Ab-Bb-B-C
Bebop Dorian 1-2-3b-4-5-6-7b-7-1 C-D-Eb-F-G-A-Bb-B-C
Bebop Dorian Mode 2 1-2b-3b-4-5-6b-6-7b-1 C-Db-Eb-F-G-Ab-A-Bb-C
Bebop Dorian Mode 3 1-2-3-4#-5-6b-6-7-1 C-D-E-F#-G-Ab-A-B-C
Bebop Dorian Mode 4 1-2-3-4-5b-5-6-7b-1 C-D-E-F-Gb-G-A-Bb-C
Bebop Dorian Mode 5 1-2-3b-3-4-5-6b-7b-1 C-D-Eb-E-F-G-Ab-Bb-C
Bebop Dorian Mode 6 1-2b-2-3b-4-5b-6b-7b-1 C-Db-D-Eb-F-Gb-Ab-Bb-C
Bebop Dorian Mode 7 1-2b-2-3-4-5-6-7-1 C-Db-D-E-F-G-A-B-C
Bebop Dorian Mode 8 1-2b-3b-3-4#-5#-6#-7-1 C-Db-Eb-E-F#-G#-A#-B-C
Bebop Major 1-2-3-4-5-6b-6-7-1 C-D-E-F-G-Ab-A-B-C
Bebop Major Mode 2 1-2-3b-4-5b-5-6-7b-1 C-D-Eb-F-Gb-G-A-Bb-C
Bebop Major Mode 3 1-2b-3b-3-4-5-6b-7b-1 C-Db-Eb-E-F-G-Ab-Bb-C
Bebop Major Mode 4 1-2-3b-3-4#-5-6-7-1 C-D-Eb-E-F#-G-A-B-C
Bebop Major Mode 5 1-2b-2-3-4-5-6-7b-1 C-Db-D-E-F-G-A-Bb-C
Bebop Major Mode 6 1-2b-3b-3-4#-5#-6-7-1 C-Db-Eb-E-F#-G#-A-B-C
Bebop Major Mode 7 1-2-3b-4-5-6b-7b-7-1 C-D-Eb-F-G-Ab-Bb-B-C
Bebop Major Mode 8 1-2b-3b-4-5b-6b-6-7b-1 C-Db-Eb-F-Gb-Ab-A-Bb-C