Paylaş

Manyetiklerin Bağlantı Yapısı

fig8

 

Pasif Single Coil manyetiklerde bağlantı için genellikle iki adet kablo bulunur. Bunların birisi canlı birisi toprak içindir. Unutulmamalıdır ki, gitarda enerji anfiden değil, manyetikten üretilmektedir, yani gitar manyetik tarafından üretilen akımı anfiye aktarmakta ve bu akımı anfi yükselterek sese çevirmektedir. Single coil manyetiklerde bulunan kablo renk kodları üreticiden üreticiye değişmekte olduğundan, hangi kablonun canlı hangisinin toprak olduğunu anlamak için en iyi yöntem, üretici sayfasına bakmak veya voltmetre ile kabloların hangisinin mıknatıs ile bağlantısı olduğunu bulmak, genellikle toprak hattı mıknatısla kısa devre yapan kablodur ve rengi siyah olur. Eğer single coil manyetikten üç adet kablo çıkıyorsa bu manyetiklere Tap manyetik denilmekte ve yine bir kablo canlı bir kablo toprak hattı için kullanılırken, üçüncü kablo daha düşük güç elde etmek için bobin sarımında orta kısımdan bir kablo çıkarılarak oluşturulur. Bu sayede bu manyetik iki ayrı güçte çalışabilmektedir.

 fig9

 

Pasif Humbacker manyetiklerde ise genellikle dört veya iki adet kablo bulunmaktadır. Dört kablo bulunan modeller iki adet single coil manyetiğin birlikte kullanılması olarak düşünülebilir. Bu tarz manyetiklerde bir Single Coil Kuzey (North), diğeri ise Güney (South) olarak isimlendirilmektedir. Kuzey olarak adlandırılan taraf Köprüye yakın olan anlamına gelmektedir. Burada kabloları ayırt etmek için izlenecek yöntem yine single coil için izlenen yöntemle benzerdir. Voltmetreyi direnç ölçme ayarına getirip, kablo çiftlerinin tespit edilmesi gerekir. Eğer voltmetre bir değer göstermiyorsa, bu iki kablonun bir biri ile bağlantısı yoktur. Eğer bir direnç gösteriyorsa, bir çifti belirlenmiş olduğundan otomatik olarak, diğer iki kablo da diğer çifti belirlemektedir. Hangi çift hangi Single Coil tarafına ait olduğunu belirlemek için, voltmetre direnç ayarında iki uca bağlı iken, mıknatıslara tornavida yaklaştırılıp uzaklaştırılır, voltmetrede okunan değerde oynama varsa, çiftin bağlı olduğu manyetik belirlenmiş demektir. Eğer humbacker manyetikten sadece iki adet kablo çıkıyorsa, bu manyetik içeride seri olarak bir birine bağlanmış iki adet single coil manyetikten oluşmuş demektir, yine bu kablonun birisi canlı diğeri ise toprak için kullanılacaktır. 

 

Aktif manyetiklerde ise, bir kablo pilden enerji almak için kullanılırken, diğer bağlantılar yine pasif manyetikte olduğu gibi yapılmaktadır.

P-Bas manyetikleri ise, iki adet yarım single coil manyetik şeklinde yerleştirilmekte, her manyetikten yine iki adet kablo çıkmaktadır. Bu manyetikler seri veya paralel olarak bağlanabilir.

 

p-bas

Gürhan Çağın