Paylaş

Köprü Yüksekliği

Klavyenin köprü tarafı için tellerin yükseklikleri, 17. Perde ile telin arasındaki boşluk için ölçülür, sap yarıçaplarına göre bu aralık için en uygun değer mesafesi aşağıdaki gibidir.

 

 fig-2

Sap Yarıçapının ölçümü için aşağıdaki ölçüm aletini edinmeniz gerekecektir.

fig-2fig-3

 

Sap Yarıçapı

Kalın Tel Tarafında

Tel Yüksekliği

İnce tel Tarafında

Tel Yüksekliği

7.25 inç
9.5 - 14 inç 
15 - 17 inç

7/64 inç (2.8 mm)
6/64 inç (2.4 mm
6/64 inç (2.4 mm)

6/64 inç (2.4 mm
5/64 inç (2 mm
5/64 inç (2 mm)

STEWMAC'a

göre her bas için

0.105 inç (2.7mm)

0.094 inç (2.4 mm)

 

 Perde ile Tel arasındaki yüksekliğin ölçümü için aşağıdaki gibi özel bir cetvel kullanılması gerekecektir

String-action-gauge-front

 

 

Aşağıdaki Şekilde Ölçüm Yapılır.

fig-3

 

 

Teller istenilen yükseklikten fazla veya az ise, köprü üzerindeki ayar vidalarından (genellikle 1.5mm Allen ile) istenilen yüksekliğe getirilir. Bu işlem öncelikle sadece en kalın ve en ince tel için yapılır.

kopruayari

 

Aradaki diğer tellerin, klavyenin yarıçapı ile aynı yarıçapa sahip olması için, klavye yarıçapına uygun olan klavye yarıçap ölçme aleti tellerin üzerine konularak, aradaki teller ölçme aletine dokunacak şekilde ayarlanır. Bu sayede, tellerin yapısı klavyenin yarıçapı ile aynı olacaktır.

 

fig-4

 

 

 

Yukarıda verilen ölçümler ideal çalım için yeterli yüksekliklerdir, farklı çalım tarzları için daha alçak veya daha yüksek ayarlar deneyebilirsiniz.

 

Bu işlem sonucunda teller çalarken perdelere çarpıyorsa, ya teller çok alçaktır ya da sap ayarında hata vardır. Ayrıca manyetiklerin yüksekliği çok farklı olması durumunda ses yüksekliği farkı oluşacaktır. Örneğin Sol teli Mi teline göre manyetiğe çok daha yakın ise, çalım sırasında Sol teli Mi’den çok daha güçlü ses verecektir. Bu istenmeyen bir durumdur.

 

Gürhan Çağın