Sözleşme

Basteknikleri.com kullanıcısı olarak sitemizi ziyaret ettiğiniz anda aşağıda yer alan hüküm ve şartlara tam ve eksiksiz olarak uymayı baştan kabul etmiş olursunuz.

Basteknikleri.com olarak bu hüküm ve şartlarda değişiklik yapma hakkımızı herzaman saklı tutuyoruz. Üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz, değişiklikleri web sitemizden takip etmek ve değişen yeni hüküm ve şartlara aynen uymakla yükümlüdür.

 

Şartlar ve koşullar

1) Basteknikleri.com da yayınlanan makaleleriniz ve yorumlarınızdaki görüşler ve bu görüşlerin doğruluğunun yükümlülüğü tamamen tarafınıza aittir. Sitenin bu makale ve yorumları yayınlamış olması asla sitenin bu görüşleri kabul ettiği ya da bu görüşlere katıldığı şeklinde yorumlanamaz.Hakkında görüş veya yorum yazdığınız kişi, kurum ve kuruluşlardan gelecek tazminat dahil her türlü talepte Basteknikleri.com`un hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul etmiş bulunmaktasınız.

2) Basteknikleri.com`da yayınlanması için tarafımıza ilettiğiniz makaleleriniz ve yorum ve görüşleriniz ile ilgili olarak; suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ve yasal sorumluluk doğuracak ya da yerel düzeyde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da bu durumları teşvik eden, her türlü iletim yolu dahil olmak üzere; sayılmak ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamazsınız ya da iletemezsiniz.

3) Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da yasal düzenlemelerden kaynaklanan telif hakları; ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları dahil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da hakları elinde bulundurandan önceden yazılı izin almaksızın kullanamazsınız, 3.kişilerin kullanımına sunamazsınız.

4) Ticari amaçı hedefleyen ya da reklam yapma amacı içeren hiç bir bilgi, yazılım ya da malzeme postalayamaz, iletemez ya da kullanamazsınız, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak davranışlarda bulunamazsınız.

5) Ziyaretçi olarak:
i) Her türlü fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere herhangi bir şahsın haklarına tecavüz eden veya bu hakları ihlâl eden
ii) İftira, hakaret veya tehdit içeren, ahlâk ve adaba veya kanunlara aykırı olan ya da
iii) Virüsler, veya başka zararlı unsurlar içeren bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme postalamamayı ve iletmemeyi kabul etmiş sayılırsınız.

6) Sitemizi kullanırken, Basteknikleri.com olarak; Basteknikleri.com`da yayınlanan her türlü makale ve yorum, bilgiyi ve verilecek linki denetlemek gibi bir zorunluluğumuz olmadığını peşinen kabul etmiş sayılırsınız. Ancak, Basteknikleri.com, yukarıda sayılan hüküm ve şartlara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari merciinin talebi halinde ise her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.

7) Basteknikleri.com`a yazılan görüş ve yorumlarla ilgili olarak, tarafınızca yapılan küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlardan dolayı Basteknikleri.com`un sorumlu tutulamayacağını en baştan kabul etmiş sayılırsınız.

8) Basteknikleri.com`a postaladığınız ve ilettiğiniz görüş ve yorum içeriklerinin , başka mecralarda da, (takdiri Basteknikleri.com da olmak kaydıyla) yayınlanabileceğini kabul etmiş olursunuz.

9) Basteknikleri.com`da yer alan her türlü içerik, öncesinde , Basteknikleri.com ‘un izni olmaksızın başka mecralarda kullanılamaz.

10) Basteknikleri.com internette geçerli gizlilik kurallarına uymayı ilke edinmiştir:
10.1- Basteknikleri.com`a vereceğiniz kişisel bilgileriniz, diğer kişi ve kurumlara verilmez, başka bir amaç için kullanılmaz
10.2- Üyelerimizin kişisel bilgileri tek tek kullanılmaz ancak Basteknikleri.com veritabanında bulunan bilgileri istatiksel bilgilere dönüştürmek, sunduğu içerik ve servisleri zenginleştirmek, kullanıcıların eğilimlerini belirlemek ve reklam ya da pazarlama alanında kullanmak için kullanma hakkını saklı tutar
10.3- Basteknikleri.com, üyelerinin özel yaşamlarına saygı göstereceğini taahhüt eder.

11) İşbu yasal uyarıyı okumakla; hüküm ve şartların tamamını kabul etmiş ve onaylamış sayılırsınız.Yukarıda belirtilen taahhütlere aykırı tutum ve hareketleriniz nedeniyle , Basteknikleri.com, diğer kullanıcılar, 3.kişiler veya yetkili merciler nezdinde karşılaşacağınız dava, tazminat ve sair tüm taleplerin münhasıran muhatabı olduğunuzu ve Basteknikleri.com`un bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş addolunursunuz.